Banneuxkapel

Voorgeschiedenis bouw Banneuxkapel
(door Jac Smeets t.g.v. het 25-jarig bestaansfeest Banneuxkapel in 1984)

Als ik me nog goed kan herinneren werd voor de bouw van de kapel de buurtvereniging opgericht. De buurtvereniging was een opvolging van de zogenaamde Jonkheid. De buurtvereniging had maar één doel om te bestaan en dit was de jaarlijkse deelname aan de optocht, dit terwijl andere buurtverenigingen in Geulle mede tot doel hadden hun buurt te versieren ter gelegenheid van de processie. En de processie kwam niet in Brommelen. Er werd een bestuur geformeerd bestaande uit Jos Smeets, Hein Kösters, Pierre Rogiers, Leo Thijssen, Jac Smeets, Frans Lemmens en de dames Jeanne van de Akker en Til Janssen.

Reeds jaren ging men jaarlijks vanuit Geulle met een bus naar Banneux ter bedevaart. Veel deelnemers aan deze bedevaart waren altijd inwoners uit Brommelen. De huidige firma Thijssen Tours verzorgden toen al de busreizen en de buseigenaar Sjeng Thijssen en vooral zijn zuster Marie Notten-Thijssen uit Brommelen waren de grote animators. Gezien de relatie van de familie Notten-Thijssen met de fanfare, werden de bedevaarten jaarlijks opgeluisterd door een groep muzikanten van de fanfare, waarvan de heer Sjeng Thijssen destijds voorzitter was.
Aangezien veel inwoners van Brommelen jaarlijks aan de bedevaart deelnamen, werd binnen het bestuur het idee geopperd in Brommelen een kapel te bouwen ter attentie van Onze Lieve Vrouwe van Banneux.

Het besluit voor de bouw werd genomen en de activiteiten om de financiering rond te krijgen werden gestart. Er werden grote kien-avonden georganiseerd. De prijzen hiervoor werden bij elkaar gebedeld door het bestuur bij de Geulse zakenmensen. Verder werden er bedelbrieven gestuurd naar mensen uit het Maastrichtse zakenleven voor sponsoring van prijzen. De stenen, cement en overige materialen werden op de goedkoopste manier verkregen. Als bouwplaats werd een braakliggend terrein gekozen in de gemeente Geulle aan de rand van Brommelen. De bouw zou zover mogelijk onder eigen beheer plaatsvinden.  De hele buurt leefde enthousiast mee met de bouw en eindelijk was het zover dat de Kapel in 1959 ingezegend kon worden.

Met het plaatsen van het Mariabeeld uit Banneux, waarvoor speciaal een bedevaart is gehouden, werd de kapel met feestelijke luister ingezegend.