Geschiedenis

Buurtvereniging Brommelen is in 1953 ontstaan uit de Jonkheid Brommelen en is daarmee één van de oudste buurtverenigingen van Geulle die nog steeds in de gemeenschap actief is. Het ledenaantal is door de jaren heen steeds constant gebleven en telt momenteel ongeveer 130 leden.

De activiteiten zijn uitgegroeid van een jaarlijkse deelname aan de carnavalsoptocht naar een veel uitgebreider scala aan activiteiten, met als doelstelling een sociaal en cultureel karakter. Tevens is het bestuur van de buurtvereniging nauw betrokken bij alles wat met de buurt te maken heeft. Denk hierbij aan de plaatsing van de AED, het informeren van buurtbewoners m.b.t. activiteiten en geplande werkzaamheden in de buurtschap e.d. Ook wordt er aandacht besteed aan de buurtbewoners bij jubilea, huwelijken, zieken en sterfgevallen.

De Banneauxkapel is de blikvanger van de buurt en een essentieel onderdeel van Brommelen. De buurtbewoners zijn sinds de bouw van de kapel altijd nauw betrokken geweest bij het onderhoud en in stand houden van de kapel.